8K rakennemallin teemakartat ovat pelkistettyjä ja osin kärjistettyjä, tulevaisuuden kuvauksia Pohjoisen Keski-Suomen kannalta tärkeistä teemoista

Vaihtoehtojen taustalla ovat mm.:

  • Alueen kehitysnäkymät ja tapahtunut kehitys (tilastot ja paikkatieto)
  • Kuntastrategiat ja tavoitteelliset kehityspolut (valitut skenaariot)
  • Kuntalaisten näkemykset Pohjoisen Keski-Suomen kehittämisestä (tavoitekysely)
  • Strategiset painotukset (valtuustokeskustelut)
  • Teemakohtaiset valinnat: matkailu ja biotalous (hankkeen ohjausryhmä)
  • Vaihtoehdoissa korostuvat kehitysteemoina matkailu, biotalous ja luonnonvarat, teollisuus ja logistiikka sekä kulttuuri, tapahtumat ja yhteisöllisyys
  • Teemakarttojen mukainen kehitys aiheuttaa luontaisesti tietyn tyyppisiä rakenteita, mutta kehitystä voidaan merkittävästi ohjata myös maankäytön suunnittelulla
  • Tavoitteena on luoda aluerakenne, joka lisää Pohjoisen Keski-Suomen vetovoimaa, kilpailukykyä ja elinvoimaa
  • Teemojen pohjalta valitaan niiden yhdistelmä, joka parhaiten toteuttaa yhteisiä tavoitteita, on toteuttamiskelpoinen ja koko alueen etuja toteuttava

 

Tutustu teemoihin tarkemmin seuraavien linkkien kautta:

Pohjoisen Keski-Suomen tulevaisuuden mahdollisuudet

Rakennemallissa tavoitellaan maankäytön ja muun kehittämisen kautta elinvoimaista seutua, joka rohkeasti rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Kehittyvinä mahdollisuuksina hankkeessa on tunnistettu mm. seuraavia mahdollisuuksia: Luonto- ja kulttuurimatkailu Pohjoinen Keski-Suomi on tunnettu erityisesti lukuisista järvistään. Alueen kaunis ja…

Lue lisää

Teemakartat

8K rakennemallin teemakartat ovat pelkistettyjä ja osin kärjistettyjä, tulevaisuuden kuvauksia Pohjoisen Keski-Suomen kannalta tärkeistä teemoista Vaihtoehtojen taustalla ovat mm.: Alueen kehitysnäkymät ja tapahtunut kehitys (tilastot ja paikkatieto) Kuntastrategiat ja tavoitteelliset kehityspolut (valitut skenaariot) Kuntalaisten näkemykset…

Lue lisää