8K rakennemallin teemakartat ovat pelkistettyjä ja osin kärjistettyjä, tulevaisuuden kuvauksia Pohjoisen Keski-Suomen kannalta tärkeistä teemoista

Vaihtoehtojen taustalla ovat mm.:

  • Alueen kehitysnäkymät ja tapahtunut kehitys (tilastot ja paikkatieto)
  • Kuntastrategiat ja tavoitteelliset kehityspolut (valitut skenaariot)
  • Kuntalaisten näkemykset Pohjoisen Keski-Suomen kehittämisestä (tavoitekysely)
  • Strategiset painotukset (valtuustokeskustelut)
  • Teemakohtaiset valinnat: matkailu ja biotalous (hankkeen ohjausryhmä)
  • Vaihtoehdoissa korostuvat kehitysteemoina matkailu, biotalous ja luonnonvarat, teollisuus ja logistiikka sekä kulttuuri, tapahtumat ja yhteisöllisyys
  • Teemakarttojen mukainen kehitys aiheuttaa luontaisesti tietyn tyyppisiä rakenteita, mutta kehitystä voidaan merkittävästi ohjata myös maankäytön suunnittelulla
  • Tavoitteena on luoda aluerakenne, joka lisää Pohjoisen Keski-Suomen vetovoimaa, kilpailukykyä ja elinvoimaa
  • Teemojen pohjalta valitaan niiden yhdistelmä, joka parhaiten toteuttaa yhteisiä tavoitteita, on toteuttamiskelpoinen ja koko alueen etuja toteuttava

 

Tutustu teemoihin tarkemmin seuraavien linkkien kautta:

Matkailusta elinvoimaa

 

Lue lisää

Logistiikan palvelukeskus

Pohjoinen Keski-Suomi on vilkas logistiikkakuljetusten solmu, valtateiden 4 ja 13 halkoessa aluetta. Logistiikan palvelutarve huomioiden Pohjoisen Keski-Suomen alueella on kysyntää logistiikkakuljetuksia palveleville huolto-, korjaus-, varastointi- ja muille palveluille. Tulevaisuuden kokonaisvaltainen logistiikan palvelukeskus tarjoaisi raskaanliikenteen kuljettajille…

Lue lisää