Osana tulevaisuuden biotalouden tuotantoa ja siihen liittyviä palveluja ruoka tuotetaan yhä enemmän paikallisesti lähellä raaka-aineita sekä asiakkaita, jolloin kuljetusmatka minimoidaan ja tuotteita kierrätetään tehokkaasti. Lähiruoan hyödyntämisen etuna on myös, että se tukee paikallisen ruokakulttuurin säilymistä ja paikallisia elinkeinoja. Lähiruoka voidaan tulkita myös osaksi Pohjoisen Keski-Suomen matkailun mahdollisuuksia, kun paikallisuus ja suomalaisuus ovat tärkeä osa matkailijan ruokaelämystä. Näin ollen ruoka on myös yhä tärkeämpi motivaatiotekijä matkailun näkökulmasta.

Globaali kysyntä biotalouden ratkaisuista on kasvussa. Suomi tunnetaan biotalouden osaaja- ja kehittäjämaana. Pohjoisessa Keski-Suomessa on pitkä historia biotalouden tutkimuksessa ja  koulutuksessa. Saarijärven Tarvaalassa sijaitseva biotalouskampus on jo nykyisellään osa globaalia biotalouden yhteistyöverkostoa. Tätä osaamista ja osaajien jäämistä Pohjoiseen Keski-Suomeen tulee vahvistaa tukemalla uuden yritystoiminnan kehittymismahdollisuuksia esim. Start-Up -toiminnan kautta.

Ruoan ohella metsäteollisuus ja paikalliset energiantuotantomuodot ovat osa biotaloutta. Paikallisen ja kestävän tuotannon edistäminen vahvistaa alueellista osaamista, sen kilpailukykyä ja omavaraisuutta. Maankäytössä tulee varmistaa biotalouden yritysten ja tuotannon toimintaedellytykset.

Kuva: J-P Paananen

Pohjoisen Keski-Suomen nuorten näkemyksiä 8K rakennemallin teemakartoista

Pohjoisen Keski-Suomen kuntien lukion maantieteenopiskelijat ja nuorisovaltuustot tutustuivat keväällä 2019 8K rakennemallityön teemakarttaesityksiin ja arvioivat teemakarttoja erityisesti omaa kuntaa ajatellen mm. seuraavista näkökulmista: kuntatalous ja kilpailukyky palveluverkko ja saavutettavuus elinkeinoelämän kehittämisedellytykset asuminen ja sen vetovoima…

Lue lisää

Matkailusta elinvoimaa

 

Lue lisää