Osana tulevaisuuden biotalouden tuotantoa ja siihen liittyviä palveluja ruoka tuotetaan yhä enemmän paikallisesti lähellä raaka-aineita sekä asiakkaita, jolloin kuljetusmatka minimoidaan ja tuotteita kierrätetään tehokkaasti. Lähiruoan hyödyntämisen etuna on myös, että se tukee paikallisen ruokakulttuurin säilymistä ja paikallisia elinkeinoja. Lähiruoka voidaan tulkita myös osaksi Pohjoisen Keski-Suomen matkailun mahdollisuuksia, kun paikallisuus ja suomalaisuus ovat tärkeä osa matkailijan ruokaelämystä. Näin ollen ruoka on myös yhä tärkeämpi motivaatiotekijä matkailun näkökulmasta.

Globaali kysyntä biotalouden ratkaisuista on kasvussa. Suomi tunnetaan biotalouden osaaja- ja kehittäjämaana. Pohjoisessa Keski-Suomessa on pitkä historia biotalouden tutkimuksessa ja  koulutuksessa. Saarijärven Tarvaalassa sijaitseva biotalouskampus on jo nykyisellään osa globaalia biotalouden yhteistyöverkostoa. Tätä osaamista ja osaajien jäämistä Pohjoiseen Keski-Suomeen tulee vahvistaa tukemalla uuden yritystoiminnan kehittymismahdollisuuksia esim. Start-Up -toiminnan kautta.

Ruoan ohella metsäteollisuus ja paikalliset energiantuotantomuodot ovat osa biotaloutta. Paikallisen ja kestävän tuotannon edistäminen vahvistaa alueellista osaamista, sen kilpailukykyä ja omavaraisuutta. Maankäytössä tulee varmistaa biotalouden yritysten ja tuotannon toimintaedellytykset.

Kuva: J-P Paananen

Uudistuva teollisuus

  Kuva: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/metalliteollisuus-sakkaa/7eabfdba-896f-326d-a119-b2f3463fd299

Lue lisää

Teemakartat

8K rakennemallin teemakartat ovat pelkistettyjä ja osin kärjistettyjä, tulevaisuuden kuvauksia Pohjoisen Keski-Suomen kannalta tärkeistä teemoista Vaihtoehtojen taustalla ovat mm.: Alueen kehitysnäkymät ja tapahtunut kehitys (tilastot ja paikkatieto) Kuntastrategiat ja tavoitteelliset kehityspolut (valitut skenaariot) Kuntalaisten näkemykset…

Lue lisää