Strategiset valinnat perustuvat Pohjoisen Keski-Suomen yhteisiin vahvuuksiin ja vetovoimatekijöihin, jotka on haluttu nostaa erityisinä kehittämiskohteina esille. Hankkeen ohjausryhmässä kehittämisen painopistealuiksi valittiin: Luontoon ja kulttuuriin pohjautuva matkailu, Biotalous ja puurakentaminen sekä Vesistöt ja vapaa-ajan asuminen. Näiden sisältöjen kehittämistä tukee toimiva aluerakenne, toimijoiden välinen yhteistyö ja onnistunut markkinointi.

Luontoon ja kulttuuriin pohjautuva matkailu

 • pohjoinen Keski-Suomi on osa Lakeland-matkailualuetta.
 • matkailu muodostaa alueen kehittyvän elinkeinon, joka yhdistää toimintojen kautta keskuksia ja matkailun vetovoima-alueita.
 • alueelle luodaan luontomatkailuun painottuva, tapahtumia, kokemuksia ja palveluja tarjoava kokonaisuus, josta Pohjoinen Keski-Suomi tunnetaan.
 • kulttuuriympäristöt ja maisemat sekä alueen ihmiset ja tarinat ovat alueen matkailun vetovoimatekijöitä.

Biotalous ja puurakentaminen

 • vahvistetaan olemassa olevia osaamiskeskittymiä ja yrityksiä.
 • kehitetään uusia innovaatioita ja paikallisiin raaka-aineisiin pohjautuvia ratkaisuja.
 • keskeinen sijainti ja toimiva logistiikka lisäävät vientimahdollisuuksia.
 • paikallisuuden merkitys kasvaa lähiruuan ja lähellä tuotetun energian myötä.

Vesistöt ja vapaa-ajan asuminen

 • taajamien ja kylien elinvoimaisuutta tuetaan edistämällä yritystoimintaa ja ohjaamalla maankäyttöä lähelle palveluja.
 • taajamista muodostuu alueen matkailukeskuksia.
 • yhteisöllisyys vahvistaa kyliä ja maaseudun elinkeinoja.
 • vesistöjä hyödynnetään monipuolisesti ja ympäri vuoden matkailussa.

Vastaa Pohjoisen Keski-Suomen kehittämiskyselyyn

Miten sinä kehittäisit kotiseutua? POHJOISEN KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISKYSELY Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, vastausaika on päättynyt! Pohjoisen Keski-Suomen alueelle laaditaan alueen kilpailukykyä vahvistava maankäytön rakennemalli. Rakennemalli laaditaan Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan kuntien sekä Saarijärven ja…

Lue lisää

Teemakartat

8K rakennemallin teemakartat ovat pelkistettyjä ja osin kärjistettyjä, tulevaisuuden kuvauksia Pohjoisen Keski-Suomen kannalta tärkeistä teemoista Vaihtoehtojen taustalla ovat mm.: Alueen kehitysnäkymät ja tapahtunut kehitys (tilastot ja paikkatieto) Kuntastrategiat ja tavoitteelliset kehityspolut (valitut skenaariot) Kuntalaisten näkemykset…

Lue lisää