Strategiset valinnat perustuvat Pohjoisen Keski-Suomen yhteisiin vahvuuksiin ja vetovoimatekijöihin, jotka on haluttu nostaa erityisinä kehittämiskohteina esille. Hankkeen ohjausryhmässä kehittämisen painopistealuiksi valittiin: Luontoon ja kulttuuriin pohjautuva matkailu, Biotalous ja puurakentaminen sekä Vesistöt ja vapaa-ajan asuminen. Näiden sisältöjen kehittämistä tukee toimiva aluerakenne, toimijoiden välinen yhteistyö ja onnistunut markkinointi.

Luontoon ja kulttuuriin pohjautuva matkailu

 • pohjoinen Keski-Suomi on osa Lakeland-matkailualuetta.
 • matkailu muodostaa alueen kehittyvän elinkeinon, joka yhdistää toimintojen kautta keskuksia ja matkailun vetovoima-alueita.
 • alueelle luodaan luontomatkailuun painottuva, tapahtumia, kokemuksia ja palveluja tarjoava kokonaisuus, josta Pohjoinen Keski-Suomi tunnetaan.
 • kulttuuriympäristöt ja maisemat sekä alueen ihmiset ja tarinat ovat alueen matkailun vetovoimatekijöitä.

Biotalous ja puurakentaminen

 • vahvistetaan olemassa olevia osaamiskeskittymiä ja yrityksiä.
 • kehitetään uusia innovaatioita ja paikallisiin raaka-aineisiin pohjautuvia ratkaisuja.
 • keskeinen sijainti ja toimiva logistiikka lisäävät vientimahdollisuuksia.
 • paikallisuuden merkitys kasvaa lähiruuan ja lähellä tuotetun energian myötä.

Vesistöt ja vapaa-ajan asuminen

 • taajamien ja kylien elinvoimaisuutta tuetaan edistämällä yritystoimintaa ja ohjaamalla maankäyttöä lähelle palveluja.
 • taajamista muodostuu alueen matkailukeskuksia.
 • yhteisöllisyys vahvistaa kyliä ja maaseudun elinkeinoja.
 • vesistöjä hyödynnetään monipuolisesti ja ympäri vuoden matkailussa.

Biotalouden edelläkävijä

Lue lisää

Kehittämiskyselyn yhteenveto

Pohjoisen Keski-Suomen kehittämiskysely järjestettiin elo-lokakuussa 2018. Kyselyyn saatiin lähes 300 vastausta, jotka sisälsivät noin 1400 karttamerkintää. Suurin osa 67 % kyselyyn vastanneista oli alueen asukkaita. Kyselyssä esitettiin väittämiä koskien Pohjoisen Keski-Suomen maankäytön kehittämistä, joita pyydettiin…

Lue lisää