Pohjoinen Keski-Suomi on vilkas logistiikkakuljetusten solmu, valtateiden 4 ja 13 halkoessa aluetta. Logistiikan palvelutarve huomioiden Pohjoisen Keski-Suomen alueella on kysyntää logistiikkakuljetuksia palveleville huolto-, korjaus-, varastointi- ja muille palveluille.

Tulevaisuuden kokonaisvaltainen logistiikan palvelukeskus tarjoaisi raskaanliikenteen kuljettajille turvallisen pysäköintialueen, jonka yhteydessä on ravitsemuspalveluita, lepo- ja virkistäytymistiloja sekä pyörillä liikkuva raskaan kaluston huolto- ja korjauspalvelu. Logistiikkakeskuksen yhteyteen voisi sijoittua muita ajoneuvoliikenteen palveluja, tuotantotiloja ja myyntiä. Logistiikkakeskus toimisi pysähdyspaikkana myös muulle ohikulkuliikenteelle.

Pohjoisen Keski-Suomen nykyiset raskaanliikeenteen pysähtymisalueet ja liikennemäärät.

Pohjoisen Keski-Suomen strategiset valinnat

Strategiset valinnat perustuvat Pohjoisen Keski-Suomen yhteisiin vahvuuksiin ja vetovoimatekijöihin, jotka on haluttu nostaa erityisinä kehittämiskohteina esille. Hankkeen ohjausryhmässä kehittämisen painopistealuiksi valittiin: Luontoon ja kulttuuriin pohjautuva matkailu, Biotalous ja puurakentaminen sekä Vesistöt ja vapaa-ajan asuminen. Näiden…

Lue lisää

Matkailusta elinvoimaa

 

Lue lisää